iOS 11 Development – Build Apps with Swift 4 And Xcode 9

โลกของ IOS Developer Description เทคโนโลยีมาถึงจุดที่ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีหุ่นยนต์มาทำงานแทนคน  คิดแทนตัดสินใจในบางเรื่องได้เหมือนมนุษย์และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของมันเอง ถ้าคุณอยากเป็นผู้สร้างสิ่งที่เรียกว่า นวัตกรรม ( Innovation ) มาเริ่มต้นเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ทุกวันนี้มีผู้ใช้งานมือถือมากขึ้นเรื่อยๆกว่า 90 ล้านหมายเลข ห้ามพลาดโอกาสสำคัญนี้!! มันอาจจะเปลี่ยนคุณและคุณอาจจะเปลี่ยนคนทั้งโลก มาเรียนรู้วิธีสร้างแอพที่ถูกต้อง ด้วยภาษา swift เพื่อสร้างแอพบน iPhone ,

Read more
Page 1 of 41234